Toimitustapojen rakentaminen kauppaan

Pakettikaupan asentaminen kauppaan

Pakettikaupan avulla voit hallinnoida useita eri logistiikkayritysten toimitusvaihtoehtoja yhdellä sopimuksella.

Kauppaan pitää ensin rakentaa toimitustapa, joka on liitetty Pakettikauppaan.

Uuden toimitustavan lisaaminen

Toimitustavalle valitaan logistiikkakumppani, tyyppi ja toimitustavan nimi kaupassa.

Toimitustavan tyyppi ja nimi

Toimitustavan asetuksista Pakettikauppa liitetään kyseiseen toimitustapaan ja toimitustavalle määritellään toimitushinta.

Aktivointi ja toimitustavan valinta

Seuraavaksi täytetään toimituksen käsittelyasetukset, jotka lähetetään Pakettikaupalle.

Tilaamisen asetukset

Kuvassa näkyvät lomakkeen toimitusosoitekentät merkataan pakollisiksi.

Toimituksen käsittelyasetukset

Tässä vaiheessa kauppias on saanut Pakettikaupalta API-avaimen sekä salaisen avaimen. Ne näkyvät valmiiksi seuraavassa lomakkeessa, jonka kaikki tiedot on hyvä käydä läpi tarkasti ja täydentää tarvittaessa. Pakolliset kohdat ovat oletuksena esitäytettyinä.

Logistiikkakumppanin määrittäminen

Kun Pakettikauppa on liitetty toimitustapaan, toimitustavan asetuksista voi liittää haluamansa toimitustyypin tähän kyseiseen toimitustapaan.

Toimitustyyppi

Kun nämä vaiheet on saatu tehtyä, toimitustapojen listauksessa näkyy alussa luotu toimitustapa, johon on liitetty logistiikkakumppaniksi Pakettikauppa.

Tämän toimitustavan voi myös valita oletusvalinnaksi kauppaan samasta kohdasta.

Valmis pakettikaupan toimitustapa

Käyttäjän itse määrittelemän toimitustavan asentaminen

Kaupassa on myös valmiina kolme erilaista toimitustapaa, jotka eivät ole sidottuina logistiikkapalveluihin.

Luo samalla tavalla uusi toimitustapa kauppaan kuten ylhäällä. Pakettikaupan sijaan valitaan “Käyttäjän määrittämä toimitustapa”. Tyypin ja nimen voi valita oman tarpeen mukaan.

Käyttäjän määrittämä toimitustapa

Hinta määritellään myös samalla tavalla.

Käyttäjän määrittämän toimitustavan hinta

Samoin tämän toimitustavan asetukset kannattaa käydä läpi ja tehdä niihin oman tarpeen mukaan muutoksia.

Käyttäjän määrittämän toimitustavan asetukset